Οικογενειακός Ιατρός, Πανόραμα Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-344470

παθολόγος Θεσσαλονίκη