Οικογενειακός Ιατρός, Πανόραμα Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-344470

Ποιό είναι το αντικείμενο της οικογενειακής ιατρικής

Οι οικογενειακοί ιατροί παρέχουν δέσμη υπηρεσιών υγείας η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και αποκατάστασης.
  • Την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών και της οικογένειάς τους μέσα στο σύστημα υγείας.
  • Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού.
  • Την παραπομπή των χρηστών των υπηρεσιών υγείας σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων, όπως ορίζουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα.