Οικογενειακός Ιατρός, Πανόραμα Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-344470

Ποιες ενέργειες γίνονται κατά την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο

  • Λήψη πλήρους ιστορικού.
  • Πλήρης αντικειμενική εξέταση.
  • Επιλογή των ελάχιστων παρακλινικών εξετάσεων που αναμένεται να βοηθήσουν στην τεκμηρίωση της διάγνωσης.
  • Συνεκτίμηση της ψυχολογική κατάστασης του ασθενούς καθώς και των οικογενειακών, επαγγελματικών και κοινωνικών συνθηκών του.